Title Image

Trädgård

Den Engelska Trädgården

Den Engelska Trädgården är en ny besöksträdgård, anlagd på Svabesholms Kungsgård, som hämtar sin inspiration från England. I den blommande, romantiska trädgården finns många olika rum – rosenträdgård, woodland, äng, damm, växthus, allmogeträdgård, köksträdgård, färgstämda perennrabatter och många olika rosor, alla doftande.

Möjligheten finns att kombinera din fest på Svabesholm med visning och mingel i trädgården.
Läs mer om Den Engelska Trädgården på: www.denengelskatradgarden.se

Ekoego

Ett mycket trevligt initiativ taget av Kiviksbor som upplevde att deras trädgård var för liten. De krävde större ytor för att kunna odla sitt årsbehov av ekologiska grönsaker. Vi lånar ut mark och de odlar sina grönsaker. Vi på Svabesholm i vår tur använder oss av deras sallad och grönsaker i den mat du möter i vårt café. Ekologiskt samarbete, ekologiskt odlat.